Film 5 Aktualizacja dowodu

21.04.2013 - 14:56

 

Film pokazuje w jaki sposób postępować, jeżeli będziemy chcieli załączyć nowszą wersję dokumentu, który kiedyś już został dodany.

W sytuacji aktualizacji jakiegoś dokumentu załączanie go wygląda tak samo, jak za pierwszym razem. Dodajemy go dokładnie w tym samym miejscu, a aplikacja powiadamia nas, że taki dokument już istnieje i pyta czy na pewno chcemy go zamienić.

Taki komunikat pojawia się zawsze, jeżeli gdzieś na drzewie projektu znajduje się węzeł, pod którym dołączony jest plik o nazwie takiej samej, jak dokument, który chcemy w danej chwili dodać. Jeżeli nie jest to świadoma aktualizacja konkretnego dokumentu, to lepiej zrezygnować wówczas z załączania pliku, zmienić jego nazwę na lokalnym komputerze i dopiero wtedy spróbować ponownie.
 

Czas trwania: 2:57

Zobacz inne filmy:  

Załączanie dowodów
Poznanie szablonu
Dowód w kilku miejscach
Załączanie dodatkowych dowodów

No comments yet

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.