Skorzystaj z nowego szablonu dla ISO 27001

29.09.2015 - 10:56

Z przyjemnością informujemy, że jest dostępny nowy szablon zgodności dla standardu ISO 27001 „System zarządzania bezpieczeństwem informacji”. Szablon został opracowany przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Szablon opisuje wymagania standardu pogrupowane w 11 obszarów, dla których prowadzona jest ocena poziomu zgodności. Zamieszczone opisy określają sposób spełnienia wymagań oraz kryteria oceny.

Szablon można wykorzystać do samodzielnego wykonania samooceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jak również jako narzędzie wspierające dla doradców i audytorów. Wynikiem oceny w NOR-STA jest raport pokazujący poziom spełnienia wymagań standardu z użyciem punktacji i wykresów.

Norma ISO 27001 to międzynarodowa norma określająca zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dokument zawiera całościowy zbiór wymagań dotyczący wdrożenia, oceny, monitorowania i doskonalenia Polityki Bezpieczeństwa w organizacji.

Więcej informacji na temat szablonu można znaleźć na argevide.com

No comments yet

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.