Nowy sektor dla usług NOR-STA

Trwają przygotowania do wdrożenia usług NOR-STA we wspomaganiu zgodności ze standardem CAF 2006 Wspólna Metoda Oceny. W eksperymentalnych wdrożeniach weźmie udział kilkanaście jednostek administracji publicznej, które zgromadzą dowody i poddadzą je samoocenie dzięki usługom NOR-STA.