Wybrano ofertę

W wyniku przeprowadzonego postępowania oceny nadesłanych ofert, Zamawiający wybrał ofertę przesłaną przez firmę Monit24.

W toku prowadzonego postępowania wpłynęły 2 oferty. Oferta firmy Monit24 była najtańsza.