Oferta praktyk

Politechnika Gdańska – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki poszukuje: Praktykanta w projekcie współfinansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1, realizowanym w latach 2010 ‐ 2012.

Zobacz pełną treść ogłoszenia: ogloszenie_o_praktyki.pdf