Wykład dla studentów

W dniu 29.02.2012 prof. Janusz Górski wygłosił dwugodzinny wykład połączony z demonstracją pt.”Metodologia TRUST-IT i usługi NOR-STA” w ramach Wykładów Monograficznych dla studentów studiów magisterskich kierunku Informatyka.