TRUST IT

TRUST IT

Wykład dla studentów

W dniu 29.02.2012 prof. Janusz Górski wygłosił dwugodzinny wykład połączony z demonstracją pt.”Metodologia TRUST-IT i usługi NOR-STA” w ramach Wykładów Monograficznych dla studentów studiów magisterskich kierunku Informatyka.

Możliwa współpraca

W dniu 16.12.2011 profesor Janusz Górski odwiedził Information Assurance Office Rady Europy w Brukseli, gdzie został zaproszony by zaprezentować możliwości i potencjał metodyki TRUST-IT oraz usług NOR-STA do wspomagania bezpieczeństwa informacji.