Współpraca

Współpraca

Współpraca z KSU dotycząca standardu AAMI/UL 2800

W dniu 4 lutego br. zawarta została umowa o współpracy między Politechniką Gdańską a Kansas State University, której celem jest zastosowanie systemu NOR-STA do tworzenia dowodów wiarygodności (assurance case) współpracujących ze sobą urządzeń medycznych.

Badania te znajdą zastosowanie w pracach dotyczących rozwijanych obecnie standardów AAMI/UL 2800. Będą one dotyczyły bezpiecznej integracji wybranych urządzeń medycznych (np. pompa infuzyjna) w ramach MD-VI (Medical Device Virtual Integration).

Rodzina standardów AAMI/UL 2800 ma na celu określenie wymagań, które określają bezpieczeństwo komponentów w kontekście systemu tworzonego z tych komponentów w sytuacji, gdy pochodzące od różnych dostawców komponenty są łączone na zasadzie plug-and-play w ramach wspólnej architektury ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa całego systemu.

Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) to organizacja non-profit założona w 1967 roku zrzeszająca około siedmiu tysięcy ekspertów, której celem jest rozwój standardów dla urządzeń medycznych oraz technologii stosowanych w ochronie zdrowia.

Underwriters Laboratories to wiodąca na świecie firma konsultingowa i oferujaca usługi certyfikacji. Obecnie UL zatrudnia ponad 10000 ekspertów świadczących usługi w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa, walidacji, testowania audytu oraz doradztwa i szkoleń, w 104 krajach.

Kansas State University to uczelnia publiczna utworzona w 1863 roku w Manhattan (USA, stan Kansas). Zatrudnia ponad 1400 pracowników naukowych. Wydział Computing and Information Sciences prowadzi prace badawcze między innymi w zakresie bezpieczeństwa systemów i urządzeń medycznych.

NOR-STA w pilotażowym programie MDDT FDA

System NOR-STA został w dniu 21 września 2015 r. przyjęty do pilotowego programu MDDT (Medical Device Development Tools) prowadzonego przez FDA (Food and Drug Administration) w USA. W ramach tego programu dokonana zostanie ocena NOR-STA jako narzędzia wspomagającego zapewnianie oraz ocenę bezpieczeństwa urządzeń medycznych.

Proces oceny potrwa kilka miesięcy. Uzyskanie pozytywnej kwalifikacji będzie oznaczać, że FDA potwierdza przydatność narzędzia w zapewnianiu i demonstrowaniu bezpieczeństwa urządzeń medycznych. Więcej informacji o programie MDDT znajduje się na stronie FDA.

FDA (Food and Drug Administration - Agencja Żywności i Leków) to amerykańska agencja rządowa regulująca około 25% rynku konsumenckiego w USA, w tym rynki żywności, suplementów diety, leków, kosmetyków, urządzeń medycznych, urządzeń emitujących promieniowanie (w tym niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych. W&nbsp:wielu wypadkach pozytywna kwalifikacja danego produktu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia go na rynek amerykański. Pozytywna opinia FDA jest uznawana także poza Stanami Zjednoczonymi za wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie.

Szablon standardów akredytacyjnych utrzymywany przez CMJ

Z przyjemnością informujemy, że w lipcu 2015 została podpisana umowa współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem umowy jest współpraca w zakresie rozwoju metod efektywnego i skutecznego informatycznego wsparcia procesu zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

CMJ współpracował już z Politechniką Gdańską podczas trwania projektu NOR-STA. Rezultatem współpracy było opracowanie szablonu zgodności będącego precyzyjnym odwzorowaniem Zestawu Standardów Akredytacyjnych oraz wykorzystanie systemu NOR-STA we wdrożeniach akredytacyjnych w około 40 szpitalach.

Podpisana w lipcu umowa pozwoli kontynuować współpracę Politechniki Gdańskiej z CMJ dotyczącą stosowania NOR-STA. Umowa obejmuje dalszy rozwój szablonu zgodności dla standardów akredytacji szpitali przez CMJ. Szablon ten nadal będzie dostępny bezpłatnie dla użytkowników NOR-STA.

Politechnika Gdańska i Argevide na warsztatach szpitali akredytowanych

ozsa

W dniu 18 czerwca gościliśmy na Warsztatach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, na których mięliśmy przyjemność przeprowadzić 3-godzinną sesję warsztatową "Informatyczne wsparcie zarządzania jakością" prezentującą zastosowanie NOR-STA dla standardów akredytacyjnych oraz innych standardów systemu zarządzania jakością.

Spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem, ciekawymi dyskusjami i wieloma pytaniami. Była to dla nas doskonała okazja do bezpośrednich rozmów z grupą naszych użytkowników.

Była to szósta edycji warsztatów OZSA, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 17- 19 czerwca. Udział w warsztatach wzięło około 80 osób. Tematyka spotkania obejmowała m.in. zagadnienia związane z aspektami prawnymi, monitorowaniem zakażeń, żywieniem pozajelitowym oraz narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie jakością.

Dziękujemy za wszystkie dyskusje i spotkania podczas warsztatów i do zobaczenia na kolejnych.

Dołączamy poniżej prezentację z naszej sesji.

 

 

Spotkanie w Pleszewskim Centrum Medycznym

Dnia 12 grudnia w Pleszewskim Centrum Medycznym (PCM) odbyło się spotkanie przedstawicieli DNV GL, zarządu PCM oraz przedstawicieli Politechniki Gdańskiej. Celem wizyty była prezentacja doświadczeń PCM w zastosowaniu usług NOR-STA w procesie akredytacji oraz w zintegrowanym systemie zarządzania obejmującym ISO 9001, 14001 oraz 18001. Uczestnicy spotkania omawiali wykorzystanie NOR-STA na przykładach wykonanych wdrożeń.

Pleszewskie Centrum Medyczne jest wiodącym szpitalem prywatnym w Polsce – więcej informacji na stronie www.szpitalpleszew.pl.

DNV GL jest jedną z trzech największych organizacji klasyfikacyjnych na świecie, prowadzi między innymi działania akredytacji szpitali na całym świecie - więcej informacji na stronie http://www.dnvgl.com/

Ogłoszenie dotyczące pozyskania partnera do współpracy dla projektu

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pozyskania partnera do współpracy w wykonaniu prac badawczo-rozwojowych dla projektu "Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA)" wpłynęła jedna oferta z Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu. Oferent spełnił przedstawione wymagania i podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy.

Najlepsi współpracują z NOR-STA

Wczoraj w Rzeczpospolitej ukazał się ranking "Bezpieczny szpital 2012", najbardziej prestiżowe i wiarygodne zestawienie tego typu w Polsce. A w nim sporo naszych użytkowników.

Ranking najlepszych szpitali co roku przygotowuje "Rzeczpospolita" wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Od lat jest on wyznacznikiem jakości i profesjonalizmu. W tym roku o pierwsze miejsce rywalizowało ponad 230 placówek. Oprócz tradycyjnych zestawień szpitali publicznych oraz niepublicznych, pojawił się zupełnie nowy podranking zawierający dziesięć najlepszych szpitali pod względem jakości opieki medycznej, czyli absolutne TOP 10.

Cieszymy się, że w tej prestiżowej dziesiątce znalazło się aż trzech naszych użytkowników. Pierwszym miejscem może się pochwalić Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, zaraz za nim znalazł się Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, natomiast na miejscu siódmym Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie.

W Zestawieniu Zabiegowych Szpitali Publicznych: Wielospecjalistycznych i Onkologicznych drugie miejsce zajął wymieniony już Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, a miejsce czwarte Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. W rankingu znalazło sie jeszcze kilka szpitali współpracujących z nami: miejsce dwudzieste zajął Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, miejsce czterdzieste szóste Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, a zaledwie sześć pozycji niżej, czyli miejsce pięćdziesiąte drugie zajął Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

W rankingu Zabiegowych Szpitali Niepublicznych niekwestionowanym liderem jest Pleszewskie Centrum Medyczne, które po raz kolejny zajęło pierwsze miejsce uzyskując przewagę ponad pięćdziesięciu punktów nad miejscem drugim. Na równie wysokiej pozycji bo na miejscu trzecim znalazł się Swissmed Centrum Zdrowia z Gdańska, którego liczba punktów w stosunku do pozycji wyższej różniła sie zaledwie czterema punktami.

Również w ostatnim Zestawieniu Szpitali Niezabiegowych znalazł się jeden z naszych użytkowników. Wysoką czwartą pozycję zajął Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej.

Oprócz ogólnych zestawień, w rankingu znalazły się zestawienia poszczególnych województw, w których nasi partnerzy również zajęli wysokie miejsca. Jednym ze szpitali, który został wyróżniony w rankingu województwa świętokrzyskiego jest Zespół Opieki Zdrowotnej W Skarżysku-Kamiennej, który znalazł się na pozycji ósmej.

Wszystkim naszym użytkownikom, którzy zostali docenieni w powyższym rankingu serdecznie gratulujemy, jak również bardzo się cieszymy, że współpracujemy z najlepszymi szpitalami w Polsce.

Źródło: Oto najlepsze polskie szpitale, "Rzeczpospolita".

 

Spotkanie zespołu NOR-STA z przedstawicielami Information Assurance Office (IAO) Rady Unii Europejskiej

4 września na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, którego tematem była przyszła współpraca z projektem NOR-STA.

Spotkanie zespołu NOR-STA z przedstawicielami Information Assurance Office (IAO) Rady Unii EuropejskiejPrzedmiotem spotkania była ocena przydatności usług NOR-STA do wspomagania działań realizowanych przez IAO, związanych ze standaryzacją w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Przedstawiciele IAO potwierdzili swoje zainteresowanie usługami NOR-STA i zdecydowano o kontynuacji tej współpracy

Zapytanie ofertowe catering na spotkanie KKP

Informacja o wyborze oferty na catering.

Informujemy, że w postępowaniu dotyczącym przygotowania obiadu na spotkanie dla projektu "Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA)" wybrano ofertę Restauracji VNS. Wpłynęły cztery oferty.

Spotkanie z przedstawicielami Information Assurance Office (IAO) Rady Unii Europejskiej

W dniu 4 września 2012r. odbędzie się w Gdańsku spotkanie zespołu NOR-STA z przedstawicielami Information Assurance Office (IAO) Rady Unii Europejskiej, na którym zostanie oceniona przydatność usług NOR-STA do wspomagania działań realizowanych przez IAO, związanych ze standaryzacją w obszarze bezpieczeństwa informacji.