Standard

Standard

Szablon metody CAF 2006 przetestowany i sprawdzony

Logo CAF 2006 - wspólna metoda ocenyIntensywne prace nad wdrożeniem usług NOR-STA we wspomaganiu zgodności ze standardem CAF 2006 Wspólna Metoda Oceny można uznać za zakończone sukcesem.

Po pierwszych, eksperymentalnych miesiącach użytkowania szablonu wspomagającego nową metodę CAF 2006 (Common Assessment Framework) można z całą pewnością stwierdzić, że aplikacja spełniła oczekiwania naszych użytkowników.

Nowa usługa została przetestowana przez kilka jednostek administracji publicznej, które za pomocą projektu miały zgromadzić dowody i poddać je samoocenie. Na chwilę obecną usługi NOR-STA są w pełni przystosowane do wspomagania wdrażania standardu CAF. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Spotkania KKP

Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia właścicieli standardów dotyczące:

  • standardów akredytacyjnych ministerstwa zdrowia
  • standardów usług outsourcingowych
  • standardów Wspólnej Metody Oceny (CAF)

odbędzie się dnia 18-06-2012 r.

UWAGA: Zmiana terminu. Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia właścicieli standardów dotyczące standardów bezpieczeństwa stosowanych w Radzie Europy, odbędzie się dnia 04-09-2012 r.

Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia użytkowników standardów odbędzie się w miesiącu październiku,  dokładny termin zostanie podany z wyprzedzeniem.

Nowy sektor dla usług NOR-STA

Trwają przygotowania do wdrożenia usług NOR-STA we wspomaganiu zgodności ze standardem CAF 2006 Wspólna Metoda Oceny. W eksperymentalnych wdrożeniach weźmie udział kilkanaście jednostek administracji publicznej, które zgromadzą dowody i poddadzą je samoocenie dzięki usługom NOR-STA.