Rozwój

Rozwój

Oferta NOR-STA 2014

Zapraszamy wszystkich naszych użytkowników, jak również nowych odwiedzających portal NOR-STA do zapoznania się z przyszłą komercyjną ofertą NOR-STA oraz do dalszego korzystania z naszych usług.

Od 1 kwietnia 2014 r. usługi NOR-STA będą udostępniane na zasadach komercyjnych. Sprzedaż usług będzie realizowana przez spółkę spin-off, która jest obecnie tworzona przy Politechnice Gdańskiej. Politechnika Gdańska będzie nadal zarządzać infrastrukturą techniczną stosowaną do świadczenia usług, co zapewni wysoki poziom jakości usług oraz umożliwi zachowanie przez użytkowników ciągłości pracy z NOR-STA.

Od kwietnia usługi NOR-STA będą dostępne w trzech pakietach START, OPTIMUM oraz BIZNES, skomponowanych tak, aby zaspokoić potrzeby zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Każdy z oferowanych pakietów obejmuje: edycję argumentu zgodności, ocenianie z użyciem mechanizmu oceny dedykowanego dla danego standardu, graficzną reprezentację ocen, możliwość załączania dokumentów. Oprócz tego pakiety OPTIMUM i BIZNES umożliwiają zdefiniowanie liczby projektów i użytkowników, dzięki czemu można dopasować je do indywidualnych potrzeb, a wygodny kalkulator pozwala na sprawdzenie, jaki będzie koszt wybranych parametrów.

W ramach przyszłej działalności NOR-STA cyklicznie, w siedzibie Politechniki Gdańskiej, będą organizowane płatne, jednodniowe szkolenia z obsługi NOR-STA. Pierwsza edycja szkolenia zostanie przeprowadzona w kwietniu 2014 r. Więcej informacji na temat szkoleń podamy wkrótce.

Kiedy i jak zamawiać

Przyjmowanie zamówień poprzez internetowy portal sprzedażowy rozpocznie się w marcu 2014r. Podczas składania zamówienia będą mogli Państwo skonfigurować zamawiany pakiet usług oraz wskazać stosowane szablony.

Po zamówieniu usług komercyjnych zagwarantowana będzie możliwość dalszego wykorzystania obecnych projektów i danych, co pozwoli na pełne zachowanie ciągłości pracy.

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spełni Państwa oczekiwania i pozwoli nam kontynuować współpracę na satysfakcjonujących Państwa warunkach.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt.

NOR-STA 6.0 już działa!

Z przyjemnością informujemy, że wdrożenie usług NOR-STA 6.0 zakończyło się pomyślnie i już można logować się do nowego wydania.

NOR-STA 6.0 to wielkie zmiany zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym. Nowa wersja przynosi wiele istotnych funkcji i nowych możliwości. Są to przede wszystkim:

 • Pełna historia projektu, dowodów i ocen
 • Przeglądanie stanu projektu z dowolnego dnia
 • Raporty (6 raportów uniwersalnych i dwa specyficzne dla standardów)
 • Przyspieszenie załączania dowodów i dostęp do poprzednich wersji dowodów
 • Wydawanie ocen i ich przeglądanie w zakładce Ocena
 • Bezpośrednie ocenianie postulatów.
 • Automatyczne wykluczanie postulatów po wykluczeniu wszystkich przesłanek
 • Najnowsza ocena jako ocena wynikowa z wielu ocen
 • Funkcja „zapomniałem hasła”
 • Nowe preferencje użytkownika
 • Rozszerzone formatowanie tekstu w edytorze opisów
 • Schowek bez przycisków

Funkcje administracyje:

 • Podział na foldery i projekty
 • Możliwość zmiany kolejności folderów i projektów
 • Nowe możliwości kopiowania projektów
 • Łatwiejsze zarządzanie repozytoriami, w szczególności dostarczanymi w ramach usług NOR-STA
   

Przeczytaj dokładny opis wszystkich funkcji.

Wszystkich zapraszamy do zapoznania sie z nowymi możliwościami oraz życzymy przyjemnego korzystania z platformy.
 

Wdrożenie wersji 6.0 Platformy usług NOR-STA

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 listopada wchodzi nowa wersja usług NOR-STA.

Chcielibyśmy uspokoić wszystkich użytkowników, że wprowadzenie nowej wersji nie wiąże się z żadnym zagrożeniem utraty danych, ponieważ wszystkie dotychczasowe dane zostaną bezpiecznie i w całości przeniesione. Jedyną niedogodnością będzie przerwa techniczna związana z wprowadzaniem nowej wersji.
W dniu 5 listopada od godziny 8:00 do 6 listopada do godziny 23:00 dostęp do usług będzie zablokowany.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Raport: Lista dowodów

Raport Lista dowodów również generowany jest w formie tabeli. Zawiera on listę wszystkich, załączonych dowodów z wraz wyszczególnieniem pod iloma węzłami są one dodane, które są to węzły oraz jakich repozytoriów użyto.

Raport dostępny będzie w formie pdf oraz docx.

Rys. 1. Raport: Lista dowodów

 

Raport: Lista odwołań

Kolejny raport Lista odwołań to tabela, w której znajdzie się lista wszystkich węzłów typu odwołanie wraz z wykazem załączonych pod nimi dowodów i nazwą repozytorium, w którym się znajdują.

Raport tak jak poprzednie będzie można zapisać jako plik pdf lub docx.

Rys.1. Raport: Lista odwołań

Raport: Metryka projektu

Raport Metryka projektu będzie zawierał wszystkie najważniejsze dane projektu, takie jak: nazwa, data utworzenia, całościowa liczba węzłów, liczba poszczególnych rodzajów węzłów, liczba ocenionych węzłów, liczba dowodów, data ostatniej modyfikacji i oceny.

Raport będzie można pobrać w formacie pdf i docx (plik typu Word).

Rys.1. Raport: Metryka projektu

Raport: Historia zmian

Nowym dostępnym raportem będzie Historia zmian, w którym użytkownik będzie mógł przejrzeć listę wszystkich zmian jakie zaszły w drzewie.

Raport będzie miał formę tabeli, w której znajdą się informacje takie jak: rodzaj węzła, który uległ zmianie, data zmiany oraz osoba, która jej dokonała oraz rodzaj wprowadzonej zmiany. Zmiana może należeć do jednego z czterech typów:

 • węzeł - zmianie uległy jakieś informacje w szczegółach
 • drzewo - modyfikacje w strukturze drzewa (np. dodanie, usunięcie węzła)
 • ocena - zmiana oceny
 • dowód - zmiana dowodu

Wszystkie informacje zawarte w raporcie będzie można wyeksportować do pliku csv, a następnie zaimportować go w programie Excel.

Raport: Zrzut ekranu

Pierwszym raportem do wyboru na liście raportów będzie Zrzut ekranu, czyli możliwość zrobienia "zdjęcia" (screen shot/print screen) aktualnego widoku rozwinięcia drzewa.

Oznacza to, że użytkownik będzie mógł uzyskać gotową ilustracje dowolnego fragmentu drzewa, bez konieczności obrabiania jej w jakimkolwiek programie graficznym. Klasyczny print screen robi "zdjęcie" wszystkiego, co w danej chwili jest widoczne na naszym pulpicie, fragment który nas interesuje wymaga zatem przerobienia go w dowolnym edytorze grafiki, a to nie jest możliwe bez chociażby podstaw znajomości jego obsługi. Nowa funkcja NOR-STA całkowicie eliminuje tą czynność, dostarczając gotową, obrobioną już ilustracje drzewa projektu, którą można np. wkleić do  programu Word lub innego edytora.

Raport będzie można wygenerować do pliku graficznym png i zapisać w dowolnym miejscu na dysku.

 

Podróże w czasie w platformie NOR-STA

Potocznie "podróżami w czasie" została nazwana jedna z najważniejszych funkcji, jaka pojawi się w zaktualizowanej platformie NOR-STA, czyli opcja przeglądania historii drzewa nazwana również "migawką".

Dzięki nowej funkcji użytkownik będzie mógł sprawdzić, jak wyglądał stan drzewa projektu w wybranym przez niego dniu i ocenić jakie zmiany zaszły od tego czasu w projekcie. W przypadku dokonania kilku zmian w danym dniu, zawsze brana będzie ta wprowadzona najpóźniej (najnowsza). Funkcja migawki dostępna będzie w menu głównym, w zakładce Widok/Stan z dnia.

Co więcej użytkownik będzie mógł nadać i zapisać nazwę wybranej daty, która będzie widoczna później na liście migawek. Umożliwi to w przyszłości szybkie znalezienie i wybranie danej migawki. W każdej chwili będzie również możliwość wyłączenia migawki lub jej całkowitego usunięcia.

Oglądanie stanu drzewa z wybranego dnia pozwala nie tylko sprawdzić, jakie zaszły zmiany ale również obejrzeć jaka była wizualizacja oceny w danym dniu. Dokładna lista wszystkich ocen nadanych w węźle będzie dostępna w zakładce Historia ocen. Znajdą się w niej takie informacje, jak login osoby, która dokonała oceny, data, rodzaj oceny oraz komentarz, jeżeli został dodany.

Dokładną historię załączonych dokumentów będzie można odczytać w zakładce dowód. Podobnie jak w historii ocen znajdzie się tam data dodania dokumentu, login osoby za to odpowiedzialnej, wybrane repozytorium oraz ścieżka do pliku.

W nowej zakładce Zmiany pamiętana będzie każda zmiana danych węzła, pozycji węzła, oceny, dowodu.

 

 

Funkcje historia ocen oraz dowodów będą ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników. Jednak żeby przejrzeć drzewo z danego dnia potrzebne będą już dodatkowe uprawienia nadawane przez administratora.

Nowe funkcjonalności pozwolą użytkownikom zachować większą kontrolę nad wprowadzanymi zmianami, co jest ważne zwłaszcza przy wielu jednoczesnych użytkownikach. Dzięki możliwości sprawdzenia stanu drzewa z danego dnia, historii ocen i dowodów będzie można dokładnie zobaczyć jakie zaszły zmiany w projekcie oraz kto jest ich autorem.

Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym opcjom praca z aplikacją będzie jeszcze bardziej efektywna oraz wydajna.
 

Nowy funkcja: raportowanie!

Już niedługo oddamy do użytku nowe funkcje, o które byliśmy bardzo często pytani. Choć już dziś nasze usługi proponują pewne wsparcie dla prostych raportów, to w najbliższym czasie pojawi się rozbudowany system raportowania pozwalający na wybranie najważniejszych informacji z aplikacji.

Lista wszystkich dostępnych raportów pojawi się w nowej zakładce Raporty. Wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z sześciu raportów ogólnych:

 • Zrzut ekranu,
 • Historia zmian
 • Metryka projektu 
 • Lista odwołań
 • Lista dowodów
 • Strumień zmian

Oprócz sześciu wymienionych powyżej raportów ogólnych, będą dostępne jeszcze dwa raporty specjalne. Pierwszy z nich, opisywany już w aktualnościach to raport radarowy zwany tez "pająkiem" dedykowany użytkownikom pracującym z szablonem Wspólnej Metody Oceny CAF. Drugi raport specjalny to raport z ocenami najwyższych węzłów przeznaczony dla użytkowników pracujących z szablonami: medycznym, Wspólnej Metody Oceny CAF oraz Systemem Strefy Bezpieczeństwa. Znajdzie się w nim lista węzłów najwyższego poziomu wraz z nazwą nadanej mu oceny. Raport, będzie można wygenerować do pliku pdf lub docx.

Wszystkie raporty ogólne zostaną dokładniej opisane w kolejnych aktualnościach.