Profesor Janusz Górski

Profesor Janusz Górski

Prof. J. Górski zaproszony do wygłoszenia keynote presentation na FedCSIS

Prof. Janusz Górski został zaproszony do wygłoszenia keynote presentation na Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 9-12 września 2012 r.

Wykład ten będzie dotyczył metodyki TRUST-IT i platformy usług NOR-STA oraz ich zastosowań. Szczegóły dotyczące tej prezentacji znajdują się tutaj.

Prezydent Komorowski zainteresowany NOR-STA

Podczas zeszłotygodniowych targów Innowacje - Technologie - Maszyny Polska stoisko NOR-STA zostało odwiedzone przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Profesor Janusz Górski z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim podczas Targów ITM Polska 2012Pan Prezydent zaszczycił swoją obecnością stanowisko zajmowane przez projekt NOR-STA. Wizyta tak znakomitego gościa miała związek z przyznaniem Złotego Medalu naszemu produktowi przez organizatora targów. Podczas krótkiej rozmowy z Profesorem Januszem Górskim Prezydent wykazywał duże zainteresowanie tak nowatorskim podejściem do wspierania osiągania standardów.

Możliwa współpraca

W dniu 27.05.2012 profesor Janusz Górski odwiedził Departament of e-Services for Life & Health, Scientific Institute San Raffaele w Mediolanie, gdzie został zaproszony by zaprezentować możliwości i potencjał metodyki TRUST-IT oraz usług NOR-STA do wspomagania zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia.

Wykład dla studentów

W dniu 29.02.2012 prof. Janusz Górski wygłosił dwugodzinny wykład połączony z demonstracją pt.”Metodologia TRUST-IT i usługi NOR-STA” w ramach Wykładów Monograficznych dla studentów studiów magisterskich kierunku Informatyka.

Możliwa współpraca

W dniu 16.12.2011 profesor Janusz Górski odwiedził Information Assurance Office Rady Europy w Brukseli, gdzie został zaproszony by zaprezentować możliwości i potencjał metodyki TRUST-IT oraz usług NOR-STA do wspomagania bezpieczeństwa informacji.

Współpraca

W dniu 27.09.2011 profesor Janusz Górski odwiedził JRC Institute for
Energy & Transport w Petten, Holandia, gdzie zaprezentował możliwości
wykorzystania usług NOR-STA do wspomagania oceny ryzyka dotyczącego
infrastruktur gazowych w krajach członkowskich. Wspólpraca w tym zakresie
bedzie kontynuowana.