Outsourcing

Spotkania KKP

Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia właścicieli standardów dotyczące:

  • standardów akredytacyjnych ministerstwa zdrowia
  • standardów usług outsourcingowych
  • standardów Wspólnej Metody Oceny (CAF)

odbędzie się dnia 18-06-2012 r.

UWAGA: Zmiana terminu. Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia właścicieli standardów dotyczące standardów bezpieczeństwa stosowanych w Radzie Europy, odbędzie się dnia 04-09-2012 r.

Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia użytkowników standardów odbędzie się w miesiącu październiku,  dokładny termin zostanie podany z wyprzedzeniem.