Demonstrator

Przed rozpoczęciem pracy z demonstratorem proponujemy zapoznać się z krótkimi filmami wpowadzającymi:

 

                        

 

Przejdź do Demonstratora

 

 

Demonstrator prezentuje wynik zastosowania usług NOR-STA do zademonstrowania zgodności projektu NOR-STA z wymogami promocji projektów współfinansowanych z funduszy UE. Wymogi te są zawarte w dokumencie "Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu", Warszawa, grudzień 2008. Dokument ten jest dalej nazywany Przewodnikiem.

Dla celów demonstracji utworzono uniwersalny szablon zgodności z zaleceniami Przewodnika, nazywany dalej Szablonem.

Następnie Szablon wykorzystano do wytworzenia argumentu zgodności projektu NOR-STA z wymaganiami Przewodnika. Dokonano tego poprzez dołączenie do Szablonu konkretnych, multimedialnych dowodów wykazujących spełnienie przez projekt NOR-STA poszczególnych wymagań dotyczących promocji projektów finansowanych w ramach PO IG.

W celu zapoznania się z argumentem zgodności kliknij poniższy przycisk. Po otwarciu okna Demonstratora (w nowej zakładce lub w nowym oknie przeglądarki) przeczytaj uważnie instrukcję podaną w przewijalnym okienku oznaczonym INFORMATION.

Demonstrator funkcjonuje w najpopularniejszych współczesnych przeglądarkach internetowych (Mozilla Firefox wersja 3.5 i wyższe, Internet Explorer wersja 8 i wyższe, Opera wersja 11), jednak najlepiej wygląda w przeglądarce Mozilla Firefox, którą można pobrać stąd.