Narzędzie TCT

Argument zgodności jest prezentowany w narzędziu TCT opracowanym w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej. TCT to tzw. wzbogacona aplikacja internetowa. Obsługuje się ją analogicznie do aplikacji tradycyjnych: poprzez menu główne, menu kontekstowe dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszy, panel prezentujący hierarchię argumentu oraz panel szczegółów elementów argumentu z zakładkami.

Szczegółowy podręcznik użytkownika TCT jest dostępny w zakładce ‘Help’ po wybraniu opcji ‘User’s Manual’. Przewodnik ten jest znacznie bardziej obszerny niż jest to niezbędne dla celów niniejszego demonstratora.

Przykładowy ekran interfejsu użytkownika systemu TCT prezentuje poniższy rysunek.