Podróże w czasie w platformie NOR-STA

31.07.2013 - 11:37

Potocznie "podróżami w czasie" została nazwana jedna z najważniejszych funkcji, jaka pojawi się w zaktualizowanej platformie NOR-STA, czyli opcja przeglądania historii drzewa nazwana również "migawką".

Dzięki nowej funkcji użytkownik będzie mógł sprawdzić, jak wyglądał stan drzewa projektu w wybranym przez niego dniu i ocenić jakie zmiany zaszły od tego czasu w projekcie. W przypadku dokonania kilku zmian w danym dniu, zawsze brana będzie ta wprowadzona najpóźniej (najnowsza). Funkcja migawki dostępna będzie w menu głównym, w zakładce Widok/Stan z dnia.

Co więcej użytkownik będzie mógł nadać i zapisać nazwę wybranej daty, która będzie widoczna później na liście migawek. Umożliwi to w przyszłości szybkie znalezienie i wybranie danej migawki. W każdej chwili będzie również możliwość wyłączenia migawki lub jej całkowitego usunięcia.

Oglądanie stanu drzewa z wybranego dnia pozwala nie tylko sprawdzić, jakie zaszły zmiany ale również obejrzeć jaka była wizualizacja oceny w danym dniu. Dokładna lista wszystkich ocen nadanych w węźle będzie dostępna w zakładce Historia ocen. Znajdą się w niej takie informacje, jak login osoby, która dokonała oceny, data, rodzaj oceny oraz komentarz, jeżeli został dodany.

Dokładną historię załączonych dokumentów będzie można odczytać w zakładce dowód. Podobnie jak w historii ocen znajdzie się tam data dodania dokumentu, login osoby za to odpowiedzialnej, wybrane repozytorium oraz ścieżka do pliku.

W nowej zakładce Zmiany pamiętana będzie każda zmiana danych węzła, pozycji węzła, oceny, dowodu.

 

 

Funkcje historia ocen oraz dowodów będą ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników. Jednak żeby przejrzeć drzewo z danego dnia potrzebne będą już dodatkowe uprawienia nadawane przez administratora.

Nowe funkcjonalności pozwolą użytkownikom zachować większą kontrolę nad wprowadzanymi zmianami, co jest ważne zwłaszcza przy wielu jednoczesnych użytkownikach. Dzięki możliwości sprawdzenia stanu drzewa z danego dnia, historii ocen i dowodów będzie można dokładnie zobaczyć jakie zaszły zmiany w projekcie oraz kto jest ich autorem.

Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym opcjom praca z aplikacją będzie jeszcze bardziej efektywna oraz wydajna.
 

Brak odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.