Czy moja firma (instytucja) może skorzystać z usług NOR-STA?

Usługi NOR–STA pomagają przedsiębiorstwom i instytucjom w dochodzeniu do zgodności z wybranymi standardami i normami. Obejmują one swoim zakresem współpracę z Partnerami reprezentującymi wiele różnorodnych branż, będąc jednocześnie otwartymi na przystępowanie do projektu kolejnych odbiorców usług NOR–STA.

Obecnie współpracujemy z ponad 120 podmiotami.

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem współpracy, prosimy o kontakt.