Co z projektem po 31 marca 2014 roku?

Bezpłatne usługi NOR-STA zostaną zakończone 31 marca i nie będzie możliwości korzystania z systemu po tym terminie na podstawie dotychczasowej umowy. Od 1 kwietnia 2014 r. usługi NOR-STA będą udostępniane wyłącznie na zasadach komercyjnych. Podczas zamawiania usług komercyjnych będzie możliwość zgłoszenia chęci wykorzystania obecnych projektów i danych, co pozwoli na pełne zachowanie ciągłości pracy. W wypadku braku zakupu usług komercyjnych dane użytkownika zostaną zarchiwizowane oraz usunięte z systemu.