Czym jest metodyka TRUST-IT?

Podstawą usług NOR-STA jest opracowana przez zespół Information Assurance Group Politechniki Gdańskiej metodyka TRUST-IT. Jest to metodyka budowy i oceny opartych na dowodach argumentów na rzecz dowolnych stwierdzeń. Argumenty TRUST-IT stosowane są w analizie bezpieczeństwa systemów, definiowaniu pomiarów czy zarządzaniu zgodnością. Dzięki wykorzystaniu uniwersalnych argumentów TRUST-IT usługi NOR-STA mogą być zastosowane do dowolnego standardu lub zbioru wymagań. Czytaj więcej…