Czym jest model SaaS?

Usługi NOR-STA są udostępniane zgodnie z modelem SaaS (Software as a Service) przetwarzania w chmurze (ang. cloud computing). Dzięki temu, korzystanie z usług nie wymaga żadnych wstępnych inwestycji i jest realizowane według modelu używam-gdy-potrzebuję. Tworzy to szczególnie korzystne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeczytaj więcej o zasadach na jakich działają usługi NOR-STA.