Skrócenie czasu wizualizacji ocen na drzewie

Jak wynika z naszych testów, czas kolorowania drzewa skrócił się o 17%. W skali funkcjonowania – szczególnie z punktu widzenia użytkownika całego systemu, jest to wielkość znacząca. Oczywiście nie stanowi ona celu głównego, podkreśla jednak niewątpliwie osiągnięcie kolejnego etapu naszych prac.