Jak wyeksportować lub zaimportować projekt w aplikacji NOR-STA Editor?

W najnowszej wersji nie ma możliwości wyeksportowania i zaimportowania projektu samodzielnie. Ze względów bezpieczeństwa i niezawodności te funkcje zostały zablokowane. W tej chwili są to usługi wyłącznie na żądanie użytkownika.

Aby zamówić eksport lub import projektu należy napisać do nas email na adres wsparcie@nor-sta.eu. W przypadku eksportu, w treści wiadomości prosimy o wpisanie standardu z jakim Państwo pracują oraz określenie projektu lub projektów, których dotyczy zamówienie. Wyeksportowane dane zapisane w formacie xml zostaną wysłane na adres nadawcy maila bądź inny podany w wiadomości. W przypadku importu, do wiadomości prosimy załączyć plik z rozszerzeniem ".tct".

Tak, jak do tej pory eksportowane są wszystkie informacje, struktura i dane argumentów wraz z wyceną. Opcjonalnie możliwy jest również eksport historii zmian. Pozostałe, czyli dane dostępowe do repozytoriów, dane kont asesorów/oceniających (w przypadku wyceny) nie są eksportowane. Natomiast import projektów nie obejmuje historii zmian.