Biuro projektu

Katedra Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska