Motywacje

Zgodność z normami i standardami jest wymagana w wielu gałęziach gospodarki i, w różnym zakresie, dotyczy większości przedsiębiorstw. Problem zgodności obejmuje wiele zróżnicowanych obszarów:

  • wymogów prawnych – obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE,
  • norm polskich i międzynarodowych – norm PN, ISO (np. serii 9000),
  • standardów branżowych – np. standardy bezpieczeństwa,
  • standardów marki – wymagań tworzenia wizerunku marki (np. wystrój, obsługa),
  • wewnętrznych procedur – wewnętrznych regulacji organizacji pracy,
  • dobrych praktyk – np. dobrowolne znaki zgodności (np. europejski znak ekologiczny).

 

Zgodność ze standardami jest powszechnie postrzegana jako przesłanka świadcząca o wiarygodności przedsiębiorstwa oraz jakości dostarczanych produktów i świadczonych usług. Osiąganie i ocena zgodności z różnego typu wymaganiami (np. aktami prawnymi, normami, dobrowolnymi znakami) są nieodłączną częścią działalności przedsiębiorstw na współczesnym rynku. Działalność ta pochłania dużo zasobów istotnie wpływając na koszty funkcjonowania firm. Na rynku odczuwalny jest brak metod i narzędzi wspomagających osiąganie i ocenę zgodności z wymaganiami standardów.

Poniższy diagram ilustruje dynamikę wzrostu rynku certyfikatów ISO na świecie i w Polsce.

Dynamika zmian liczby certyfikatów ISO (rok 2007 = 100%)

(źródło: International Organization for Standardization, The ISO Survey - 2007)