Organizacja projektu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna projektu przedstawiona została poniżej. Kierownik projektu koordynuje wszystkie działania prowadząc projekt w kierunku wyznaczonym przez cele projektu. Wsparcie organizacyjno-administracyjne zapewnia biuro projektu. Zadania merytoryczne są realizowane przez wykonawców i współpracowników zewnętrznych pozyskiwanych do realizacji studiów przypadków. Współpracownicy zewnętrzni poza uczestnictwem w pracach merytorycznych pełnią również funkcję doradczą wspomagając kierownika projektu w procesie podejmowania decyzji co do dalszego kierunku działań badawczo-rozwojowych. Funkcja ta jest implementowana poprzez Komitet Konsultacyjny Projektu (KKP). Członkami tego Komitetu są reprezentanci istotnych punktów widzenia problemu standaryzacji (właściciele standardów, użytkownicy oraz audytorzy) zainteresowania wynikami projektu NOR-STA i ich przyszłym wykorzystaniem.

Zespół projektu

 

Obecny skład zespołu realizującego projekt:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Górski jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej oraz kierownikiem Katedry Inżynierii Oprogramowania PG, gdzie przewodzi również zespołowi badawczemu Information Assurance Group zajmującemu się tematyką bezpieczeństwa, ryzyka oraz kwestiami zaufania do systemów informatycznych. Jednym z wyników pracy zespołu jest metodyka Trust-IT stanowiąca punkt wyjścia dla podejścia NOR-STA. Prof. Górski kierował wieloma przedsięwzięciami informatycznymi mającymi na celu wytworzenie systemów z dziedzin kontroli procesów przemysłowych, telekomunikacji oraz zarządzania informacją. Pełnił funkcje koordynatora (ze strony partnera projektu) w projektach badawczych sponsorowanych przez Unię Europejską (Environment SHIP, Copernicus ISAT, Copernicus INTACCOMP, 5th FP DRIVE, 6th FP PIPS oraz 6th FP ANGEL). Obecnie współpracuje z licznymi instytucjami przemysłowymi zapewniając konsultacje w zakresie inżynierii oprogramowania, bezpieczeństwa systemów (safety i security) oraz zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Poprzez uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów dziedzinowych, przyczynił się do opracowania wielu zaleceń i roboczych standardów (zaakceptowanych następnie przez instytucje standaryzujące) z zakresu krytycznych zastosowań systemów komputerowych. Między innymi, został powołany do składu Permanent Stakeholders Group (PSG) European Network and Security Agency (ENISA) na kadencję 2010-2012. Jego obecne zainteresowania dotyczą zarządzania ryzykiem, zarządzania zaufaniem, bezpieczeństwa systemów oraz inżynierii oprogramowania.
   
 • Dr inż. Aleksander Jarzębowicz jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej, należy również do zespołu badawczego Information Assurance Group. Stopień naukowy doktora otrzymał w roku 2007 po przedstawieniu rozprawy z dziedziny weryfikacji i walidacji oprogramowania. Brał udział w kilku projektach badawczo-rozwojowych m.in. w projektach 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Uczestniczył w pracach nad rozwojem metodyki Trust-IT oraz budową narzędzia TCT. Posiada doświadczenie z zakresu inspekcji oprogramowania oraz modelowania, projektowania, implementacji i testowania systemów informatycznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą weryfikacji, walidacji i testowania oprogramowania, obiektowych metod analizy i projektowania systemów oraz wiarygodności systemów informatycznych.
   
 • Dr inż. Jakub Miler jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej i członkiem zespołu badawczego Information Assurance Group rozwijającego metodykę Trust-IT oraz głównym autorem narzędzia RiskGuide. W roku 2005 obronił doktorat z dziedziny zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. Uczestniczył w kilku projektach badawczych i rozwojowych, w tym w dużych przedsięwzięciach finansowanych przez Unię Europejską w 5. i 6. Programie Ramowym. Posiada doświadczenie w zakresie analizy ryzyka, budowy dowodów zaufania i zgodności oraz wytwarzania oprogramowania. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują kwestie zaufania do systemów informatycznych oraz ich użyteczności.
   
 • Mgr inż. Michał Witkowicz jest inżynierem oprogramowania z czteroletnim stażem pracy. Należy również do zespołu badawczego Information Assurance Group. Brał udział w dwóch dużych projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez Unię Europejską w ramach 6. Programu Ramowego. Obecnie jest głównym programistą narzędzia TCT. Posiada szerokie kompetencje w zakresie wytwarzania oprogramowania w technologiach J2EE i .NET.
   
 • Mgr inż. Jakub Czyżnikiewicz jest inżynierem oprogramowania z czteroletnim stażem pracy. Obecnie jest programistą narzędzia TCT oraz administratorem infrastruktury wykorzystywanej przez projekt NOR-STA. Do jego zadań należy również przygotowanie i wdrożenie koncepcji świadczenia usług w modelu cloud. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu rozwoju/utrzymania systemów EAI oraz ECM z wykorzystaniem technologii .NET i J2EE.
   
 • Mgr Justyna Barszcz posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu biura, w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych, a także znajomość spraw kadrowo/personalnych.

Publikacje związane z projektem

 1. Cyra Ł., Górski J., SCF – a Framework Supporting Achieving and Assessing Conformity with Standards, Computer Standards & Interfaces, Elsevier, Volume 33 Issue 1, January, 2011,pp. 80-95
   
 2. Górski J., Cyra Ł., Jarzębowicz A., Miler J., Argument strategies and patterns of the Trust-IT framework, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 4C (2008), pp. 323-329.
   
 3. Cyra Ł., Górski J., Standards Conformity Framework in Comparison with Contemporary Methods Supporting Standards Application, The proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26 – 28 June 2008
   
 4. Górski J., Cyra Ł., Jarzębowicz A., Miler J., Representing and appraising Toulmin model arguments in trust cases, Proceedings of 8th Workshop on Computational Models of Natural Argument (CMNA 08), Patras, Greece, 21 July 2008.
   
 5. Górski J., Jarzębowicz A., Miler J., Arguing trustworthiness of e-health services with the Trust-IT framework, 25th Anniversary Healthcare Computing : Conference & Exhibition (HC 2008), Harrogate 21-23 April, 2008.
   
 6. Cyra L., Górski J., Expert Assessment of Arguments: a Method and Its Experimental Evaluation, in: Proc. of 27th International Conference on Computer Safety, Reliability and Security SAFECOMP 2008 (Great Britain, Newcastle, 2008), Lecture Notes in Computer Science, Volume 5219, Berlin/Heidelberg, 2008, pp 291-304.
 7. Cyra Ł., Górski J.: Supporting compliance with safety standards by trust case templates, Proceedings of Safety and Reliability Conference ESREL 2007, Stavenger, Norway 2007, pp. 1367-1374.
 8. Górski J.: Trust-IT – a framework for trust cases, Workshop on Assurance Cases for Security - The Metrics Challenge, Proc. of DSN 2007, June 25-28, Edinburgh, UK, 2007, pp. 204-209.
   
 9. Górski J., Jarzębowicz A., Leszczyna R., Miler J., Olszewski M.: Trust Case: justifying trust in an IT solution, Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, Vol. 89 (2005), pp. 33-47.
   
 10. Górski J., Trust Case – a case for trustworthiness of IT infrastructures, in Cyberspace Security and Defense: Research Issues, J. Kowalik, J. Gorski and A. Sachenko (Eds.), NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, Vol. 196, Springer-Verlag, 2005, pp. 125-142