Zespół projektu

Obecny skład zespołu realizującego projekt:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Górski jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej oraz kierownikiem Katedry Inżynierii Oprogramowania PG, gdzie przewodzi również zespołowi badawczemu Information Assurance Group zajmującemu się tematyką bezpieczeństwa, ryzyka oraz kwestiami zaufania do systemów informatycznych. Jednym z wyników pracy zespołu jest metodyka Trust-IT stanowiąca punkt wyjścia dla podejścia NOR-STA. Prof. Górski kierował wieloma przedsięwzięciami informatycznymi mającymi na celu wytworzenie systemów z dziedzin kontroli procesów przemysłowych, telekomunikacji oraz zarządzania informacją. Pełnił funkcje koordynatora (ze strony partnera projektu) w projektach badawczych sponsorowanych przez Unię Europejską (Environment SHIP, Copernicus ISAT, Copernicus INTACCOMP, 5th FP DRIVE, 6th FP PIPS oraz 6th FP ANGEL). Obecnie współpracuje z licznymi instytucjami przemysłowymi zapewniając konsultacje w zakresie inżynierii oprogramowania, bezpieczeństwa systemów (safety i security) oraz zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Poprzez uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów dziedzinowych, przyczynił się do opracowania wielu zaleceń i roboczych standardów (zaakceptowanych następnie przez instytucje standaryzujące) z zakresu krytycznych zastosowań systemów komputerowych. Między innymi, został powołany do składu Permanent Stakeholders Group (PSG) European Network and Security Agency (ENISA) na kadencję 2010-2012. Jego obecne zainteresowania dotyczą zarządzania ryzykiem, zarządzania zaufaniem, bezpieczeństwa systemów oraz inżynierii oprogramowania.
   
 • Dr inż. Aleksander Jarzębowicz jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej, należy również do zespołu badawczego Information Assurance Group. Stopień naukowy doktora otrzymał w roku 2007 po przedstawieniu rozprawy z dziedziny weryfikacji i walidacji oprogramowania. Brał udział w kilku projektach badawczo-rozwojowych m.in. w projektach 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Uczestniczył w pracach nad rozwojem metodyki Trust-IT oraz budową narzędzia TCT. Posiada doświadczenie z zakresu inspekcji oprogramowania oraz modelowania, projektowania, implementacji i testowania systemów informatycznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą weryfikacji, walidacji i testowania oprogramowania, obiektowych metod analizy i projektowania systemów oraz wiarygodności systemów informatycznych.
   
 • Dr inż. Jakub Miler jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej i członkiem zespołu badawczego Information Assurance Group rozwijającego metodykę Trust-IT oraz głównym autorem narzędzia RiskGuide. W roku 2005 obronił doktorat z dziedziny zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. Uczestniczył w kilku projektach badawczych i rozwojowych, w tym w dużych przedsięwzięciach finansowanych przez Unię Europejską w 5. i 6. Programie Ramowym. Posiada doświadczenie w zakresie analizy ryzyka, budowy dowodów zaufania i zgodności oraz wytwarzania oprogramowania. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują kwestie zaufania do systemów informatycznych oraz ich użyteczności.
   
 • Mgr inż. Michał Witkowicz jest inżynierem oprogramowania z czteroletnim stażem pracy. Należy również do zespołu badawczego Information Assurance Group. Brał udział w dwóch dużych projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez Unię Europejską w ramach 6. Programu Ramowego. Obecnie jest głównym programistą narzędzia TCT. Posiada szerokie kompetencje w zakresie wytwarzania oprogramowania w technologiach J2EE i .NET.
   
 • Mgr inż. Jakub Czyżnikiewicz jest inżynierem oprogramowania z czteroletnim stażem pracy. Obecnie jest programistą narzędzia TCT oraz administratorem infrastruktury wykorzystywanej przez projekt NOR-STA. Do jego zadań należy również przygotowanie i wdrożenie koncepcji świadczenia usług w modelu cloud. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu rozwoju/utrzymania systemów EAI oraz ECM z wykorzystaniem technologii .NET i J2EE.
   
 • Mgr inż. Patryk Jar jest programistą aplikacji webowych z trzyletnim doświadczeniem w pracy przy komercyjnych projektach dużych trójmiejskich firm. Obecnie jest programistą narzędzia TCT odpowiedzialnym w głównej mierze za część działającą po stronie klienta. Do jego zadań należało wskazanie technologii, w której powinna zostać stworzona nowa generacja aplikacji. Posiada duże doświadczenie w wykorzystywaniu technologii internetowych takich jak JavaScript, Java, PHP. W wolnym czasie współtworzy serwis poświęcony tematyce programowania oraz prowadzi własny blog o tematyce webdeveloperskiej.
   
 • Mgr Justyna Barszcz posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu biura, w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych, a także znajomość spraw kadrowo/personalnych.