Usługi NOR-STA w projekcie 6 PR ANGEL

Usługi NOR-STA były rozwijane (w tym czasie pod nazwą Trust Case Toolbox – TCT) w projekcie ANGEL 6. Programu Ramowego UE, w którym zastosowano je do analizy prywatności innowacyjnej platformy wspomagającej aplikacje bezprzewodowych sieci czujników do wspomagania opieki zdrowotnej pacjentów w ich środowisku domowym.

Pobierz plik