Usługi NOR-STA w ocenie audytorów

Przeprowadzono ankiety ukierunkowane na ocenę korzyści wynikających z zastosowania NOR-STA przez audytorów. Dla każdej korzyści ankietowani określili wartość biznesową oraz stopień wsparcia usług NOR-STA dla osiągania tej korzyści.