Usługi NOR-STA w ocenie użytkowników Wspólnej Metody Oceny CAF

Przeprowadzono ankiety ukierunkowane na ocenę korzyści wynikających z zastosowania NOR-STA przez instytucje stosujące Wspólną Metodę Oceny CAF. Dla każdej korzyści ankietowani określili wartość biznesową oraz stopień wsparcia usług NOR-STA dla osiągania tej korzyści.