Usługi NOR-STA w projekcie 6 PR DECOS

Usługi NOR-STA były zastosowane (w tym czasie pod nazwą Trust Case Toolbox – TCT) w projekcie DECOS 6. Programu Ramowego UE do analizy zagrożeń innowacyjnego rozwiązania DECOS on Chip przeznaczonego do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i innych.

Pobierz plik