Jakość usług NOR-STA

Użytkownicy usług NOR-STA ocenili w ankietach ich jakość (1 - najniższa, 5 - najwyższa):