Kontakt

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Janusz Górski
tel. 58 347-19-09
email: Janusz.Gorski@eti.pg.gda.pl

Biuro projektu:

tel. 58 347-11-18
email: biuro@nor-sta.eu, nor-sta@eti.pg.gda.pl
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00

Wsparcie techniczne:

email: wsparcie@nor-sta.eu

Adres do korespondencji:

Biuro projektu NOR-STA
Katedra Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk


Pokaż Droga do PG ETI na większej mapie