Standardy

Do tej pory usługi NOR-STA były wykorzystywane we wdrażaniu następujących standardów:

  • Common Assessment Framework - CAF 2006 (Wspólna Metoda Oceny) – 29 użytkowników
  • Standardy akredytacji szpitali – 31 użytkowników
  • Hazard Analysis and Critical Control Point System (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP) - 10 użytkowników
  • Bezpieczeństwo outsourcingu – 15 użytkowników
  • Akredytacja Szkól Wyższych PKA – eksperymentalnie wdrażane na kierunku Informatyka, ETI PG
  • ISO 27001 – Security management – 6. Program Ramowy UE (Projekty PIS i ANGEL)
  • ISO/IEC 15408-3 Common Criteria – 6. Program Ramowy UE (Projekt ANGEL)
  • European Parliament Regulation 994/2010 – wspólne eksperymenty z EC JRC, Institute for Energy and Transport

Jeżeli na powyższej liście nie ma standardu, który Ciebie interesuje skontaktuj się z nami, jesteśmy otwarci na nowe branże i rynki.