Usługi

Usługi NOR-STA

 • Hosting szablonu
 • Hosting argumentu
 • Hosting dowodów
 • Edycja szablonu
 • Edycja argumentu
 • Integracja dowodów
 • Udostępnienie szablonu
 • Udostępnienie argumentu
 • Wycena argumentu
 • Wizualizacja wyceny
 • Szkolenie dla Użytkownika
 • Szkolenie dla Audytora
 • Szkolenie dla Właściciela
 • Konsultacje dla Użytkownika
 • Konsultacje dla Audytora
 • Konsultacje dla Właściciela
 • Wsparcie on-line
 
NOR-STA to innowacyjne usługi informatyczne ukierunkowane na wspomaganie procesów zarządzania zgodnością z wymaganiami standardów i norm. Usługi NOR-STA wnoszą wartość poprzez:
 • jawną reprezentację argumentu na rzecz zgodności,
 • integrację w ramach argumentu dowodów na rzecz zgodności (w dowolnej, multimedialnej postaci i z dowolnie rozproszonych repozytoriów),
 • wykorzystanie wzorców argumentacji (tzw. szablonów zgodności) opracowanych dla różnych standardów,
 • dopasowany do standardu sposób oceny zgodności oraz czytelną wizualizację stanu zgodności,
 • przetwarzanie  w chmurze umożliwiające pracę zdalną i niskie nakłady własne.
Usługi NOR-STA umożliwiają reprezentowanie i utrzymywanie argumentów zgodności, integrowanie w ramach argumentu dowodów na rzecz zgodności oraz ocenę zgodności. Usługi NOR-STA integrują trzy główne punkty widzenia standaryzacji: właściciela standardu, użytkownika i audytora. Usługi te przenoszą problem demonstrowania i oceny zgodności do cyberprzestrzeni w sposób respektujący oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa informacji.

Usługi NOR-STA wspierają kluczowe procesy Właścicieli standardów, Użytkowników standardów oraz Audytorów:

 • Dochodzenie do zgodności
 • Utrzymanie zgodności
 • Certyfikacja/Akredytacja
 • Promocja certyfikatu
 • Promocja standardu

Mapa usług NOR-STA pokazuje wsparcie dla powyższych procesów przez poszczególne usługi NOR-STA (kliknij obrazek, aby go powiększyć).

 

Wykorzystanie usług NOR-STA w procesie dochodzenia do zgodności i oceny zgodności ze standardami

 

Pauza < Poprzedni Następny >

[1/5]

Usługi NOR-STA ułatwiają współpracę między Użytkownikiem Standardu wdrażającego standard oferowany przez Właściciela Standardu, które to wdrożenie podlega następnie ocenie zgodności przez Audytora.


[2/5]

Dzięki usługom NOR-STA wdrażany standard jest przekształcany w Szablon Zgodności, gdzie podlega interpretacji z udziałem Właściciela Standardu i Audytora.


[3/5]

Użytkownik Standardu, korzystając z usług NOR-STA wypełnia Szablon Zgodności argumentacją i dowodami na rzecz zgodności tworząc Argument Zgodności.


[4/5]

Użytkownik Standardu, korzystając z usług NOR-STA wypełnia Szablon Zgodności argumentacją i dowodami na rzecz zgodności tworząc Argument Zgodności.


[5/5]

Użytkownik Standardu otrzymuje formalne Potwierdzenie Zgodności ze Standardem od Audytora.