System Strefy Bezpieczeństwa

Eksperci z Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu opracowali system bezpieczeństwa klienta usług outsourcingowych pod nazwą Strefy Bezpieczeństwa (SSB). Certyfikat zgodności z wytycznymi SSB potwierdza, że outsourcer właściwie kontroluje ryzyka dla klienta, co jest podstawą zaufania pomiędzy partnerami w outsourcingu. Firma dzięki posiadaniu certyfikatu SSB może:

  • uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku,
  • podnieść swoją wiarygodność,
  • zwiększyć zaufanie obecnych i potencjalnych klientów.


Politechnika Gdańska w ramach projektu NOR-STA opracowała nowoczesną platformę usług informatycznych wspierającą firmy outsourcingowe w trakcie procesu wdrażania systemu Strefy Bezpieczeństwa.

Usługi NOR-STA udostępniają wykaz dokumentów niezbędnych do wdrożenia systemu Strefy Bezpieczeństwa, który pozwoli Ci:

  • lepiej przygotować organizację do oceny przez zewnętrznych audytorów,
  • znacząco zmniejszyć nakłady pracy, czasu oraz finansów niezbędnych w procesie przygotowawczym,
  • uzyskać większą kontrolę nad swoją organizacją,
  • zmniejszyć czas audytu nawet o połowę,
  • uzyskać czytelne zestawienie dokumentów w formie elektronicznej.

Co zyskasz dzięki NOR-STA?

 

Lepsze przygotowanie do certyfikacji

Dzięki NOR-STA szybko i kompleksowo będziesz mógł określić, w jakim stopniu Twoja firma spełnia wymagania systemu Strefy Bezpieczeństwa. Struktura szablonu daje możliwość szczegółowej oceny organizacji pod kątem każdego z komponentów SSB. Ocena wewnętrzna, porządek w dokumentacji oraz pełna świadomość aktualnego stanu firmy uzyskane dzięki usługom NOR-STA sprawią, że  audyt Cię nie zaskoczy.

 

Wsparcie audytów

Usługi NOR-STA dają możliwość przeprowadzania szybkiej oceny aktualnego stanu firmy. Audyt on-line może być dokonany wewnętrznie przez samą firmę, jednostkę audytującą czy certyfikującą, jak również przez podmioty zamierzające podjąć współpracę z outsourcerem. Kontrola uprawnień zapewnia, że dostęp do danych firmy mają tylko wskazane osoby. Ponadto uporządkowanie dokumentów i szybki do nich wgląd sprawia, że czas  audytu znacznie się skraca.

 

Oszczędność czasu

Dzięki NOR-STA możesz uzyskać nawet 50% oszczędność czasu potrzebnego do przeprowadzenia audytu w stosunku do wizytacji i oceny dokonanej na miejscu. Internetowy dostęp do dokumentów ogranicza konieczność pracy audytora w siedzibie firmy tylko do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Szybki wgląd do potrzebnych informacji to również szybszy i skuteczniejszy proces podejmowania decyzji przez zarząd firmy.

 

Oszczędność pieniędzy

NOR-STA pozwoli Twojej firmie znacznie przyśpieszyć i usprawnić proces wdrażania systemu SSB oraz ograniczy koszty zarządzania dokumentami. Umożliwi także monitoring efektywności pracowników, którzy realizują zadania związane z wymaganiami systemu. Dzięki możliwości oceny przez Internet, usługi NOR-STA pomagają sterować kosztami audytu. Co więcej, usługi NOR-STA do końca 2013 roku udostępniane są bezpłatnie, a brak konieczności instalacji sprawia, że nie musisz utrzymywać drogiego oprogramowania ani serwerów.

 

Lepszy nadzór nad ryzykami

NOR-STA ułatwia zebranie i zestawienie danych pochodzących z różnych stanowisk w organizacji. Przejrzysta struktura szablonu umożliwia szybki wgląd do zebranych dokumentów i wspiera stały monitoring wdrażania systemu SSB. Po uzyskaniu certyfikatu SSB NOR-STA również dostarcza zarządowi firmy informacje z zakresu statusu ryzyka, stanu i skuteczności działań doskonalących itp. Graficzne przedstawienie oceny pozwala natychmiast dostrzec obszary wymagające reorganizacji.
 

 

Potwierdzenie wiarygodności firmy

Posiadanie certyfikatu SSB potwierdzającego bezpieczeństwo oferowanych usług outsourcingowych zwiększa wiarygodność firmy. Firma świadcząca usługi outsourcingowe dzięki wdrożeniu i utrzymaniu systemu SSB osiąga status jednostki zaufania społeczno-gospodarczego, dzięki czemu zyskuje czynnik wyróżniający ją od konkurencji, która nie zabezpiecza w dostateczny sposób interesów klienta.

 

Bezpieczeństwo

Usługi NOR-STA rozwijane są specjalistów z Politechniki Gdańskiej, którzy posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa danych. Dzięki zaawansowanym środkom ochrony serwerów, szyfrowanym połączeniom i adekwatnym zabezpieczeniom możesz  być pewny, że dane Twojej firmy nie trafią w niepowołane ręce. Jednocześnie możesz je w kontrolowany sposób udostępnić swoim partnerom biznesowym zwiększając ich zaufanie do bezpieczeństwa Twoich usług.

 

Łatwa obsługa

Projektując usługi NOR-STA dołożyliśmy starań, aby ograniczyć czas nauki nowego narzędzia do minimum. Po konsultacjach z klientami opracowany został przyjazny i funkcjonalny wygląd, dzięki któremu nawet osoba mało doświadczona w użytkowaniu komputera szybko przyswoi sobie zasady korzystania z usług i rozpocznie efektywną pracę.

 

Dostępność z każdego miejsca

Dla NOR-STA nie ma znaczenia, gdzie się znajdujesz (w pracy, w domu, w podróży). Wystarczy urządzenie podłączone do Internetu, aby móc z każdego miejsca i o każdej porze uzyskać dostęp do usług. Dzięki temu dane zgromadzone w NOR-STA są w pełni osiągalne przez 24 godziny na dobę dla każdego upoważnionego użytkownika.

 

Wsparcie techniczne

Przez cały okres współpracy w każdej chwili możesz liczyć na pomoc naszego zespołu. Oprócz materiałów szkoleniowych umieszczonych na naszej stronie internetowej, oferujemy szkolenia stacjonarne i możliwość kontaktu mailowego oraz telefonicznego.

Rozpocznij współpracę