Opinie użytkowników

Przeprowadzono ankiety ukierunkowane na ocenę korzyści wynikających z zastosowania NOR-STA przez instytucje stosujące Wspólną Metodę Oceny CAF. Dla każdej korzyści ankietowani określili wartość biznesową oraz stopień wsparcia usług NOR-STA dla osiągania tej korzyści.

Szpital Morski im. PCK w pełni poleca Projekt NOR-STA wszystkim szpitalom chcącym uzyskać certyfikat akredytacji.

Rekomendujemy NOR-STA jako innowacyjne i wysoce efektywne rozwiązanie dla wszystkich organizacji komercyjnych i budżetowych.

Użytkownicy usług NOR-STA ocenili w ankietach ich jakość.

Przeprowadzono ankiety ukierunkowane na ocenę korzyści wynikających z zastosowania NOR-STA przez użytkowników standardów. Dla każdej korzyści ankietowani określili wartość biznesową oraz stopień wsparcia usług NOR-STA dla osiągania tej korzyści.

Przeprowadzono ankiety ukierunkowane na ocenę korzyści wynikających z zastosowania NOR-STA przez audytorów. Dla każdej korzyści ankietowani określili wartość biznesową oraz stopień wsparcia usług NOR-STA dla osiągania tej korzyści.

NOR-STA pozwala na nadanie struktury i analizę informacji. Wciąż testujemy potencjał usług, jednak jak na razie możemy stwierdzić, że projekt NOR-STA zaoferował nam odpowiednie środki i funkcjonalności dla zaspokojenia naszych potrzeb.

Narzędzie było przydatne i powinno być dalej rozwijane na potrzeby profesjonalnych zastosowań. System jest bardzo kompletny.

Dostarczone narzędzie było niezwykle przydatne. Przejrzysty i przyjazny interfejs został doceniony przez użytkowników. Bardzo przydatną opcją była możliwość wydruków. System był wykorzystywany jako zdalny klient integrujący dokumenty dla argumentu zgodności ze zdalnego zabezpieczonego hasłem Microsoft Portal Server.

Dowody zgodności wraz z narzędziami TCT dostarczają bardzo czytelny mechanizm reprezentacji argumentów zgodności i gromadzenia materiału dowodowego. Zorganizowany proces pomaga w analizie i ocenie zgodności ze standardem.

Rozwijane i utrzymywane przez nas dowody zgodności były związane z różnymi aspektami jakości (bezpieczeństwo użytkowników, zapewnienie i ochrona prywatności oraz zabezpieczenie danych). Dowody zgodności reprezentujące argumenty zintegrowane były z gromadzeniem materiału dowodowego. Wbudowany w narzędzie TCT mechanizm oceny pozwalał na niezależną wycenę wielu ekspertów, a opcja wizualizacji wycen dawała wyraźny przekaz wyników.