Usługi NOR-STA w ocenie użytkowników standardów

Przeprowadzono ankiety ukierunkowane na ocenę korzyści wynikających z zastosowania NOR-STA przez użytkowników standardów. Dla każdej korzyści ankietowani określili wartość biznesową oraz stopień wsparcia usług NOR-STA dla osiągania tej korzyści.