Pytania do projektu NOR-STA

Aby uzyskać więcej informacji, wybierz Pomoc w górnym pasku menu na stronie NOR-STA, a następnie kliknij na interesującą Cię kategorię. Jeśli dostępne on-line materiały nie są dla Ciebie wystarczające, prosimy o kontakt.

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w dziale Współpraca.

Usługi NOR–STA pomagają przedsiębiorstwom i instytucjom w dochodzeniu do zgodności z wybranymi standardami i normami. Obejmują one swoim zakresem współpracę z Partnerami reprezentującymi wiele różnorodnych branż, będąc jednocześnie otwartymi na przystępowanie do projektu kolejnych odbiorców usług NOR–STA.

Obecnie współpracujemy z ponad 120 podmiotami.

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem współpracy, prosimy o kontakt.

Korzystanie z usług NOR-STA do końca marca 2014 roku jest całkowicie bezpłatne. Po zakończeniu projektu usługi NOR-STA będą udostępniane na zasadach komercyjnych (patrz pyt. Co z projektem po 31 marca 2014 roku).

Bezpłatne usługi NOR-STA zostaną zakończone 31 marca i nie będzie możliwości korzystania z systemu po tym terminie na podstawie dotychczasowej umowy. Od 1 kwietnia 2014 r. usługi NOR-STA będą udostępniane wyłącznie na zasadach komercyjnych. Podczas zamawiania usług komercyjnych będzie możliwość zgłoszenia chęci wykorzystania obecnych projektów i danych, co pozwoli na pełne zachowanie ciągłości pracy. W wypadku braku zakupu usług komercyjnych dane użytkownika zostaną zarchiwizowane oraz usunięte z systemu.

Tak, do końca lutego 2014 roku można rozpocząć współpracę z projektem na podstawie bezpłatnej "Umowy o Wykonanie  Eksperymentalnych Badań Wdrożeniowych". W tym celu prosimy o wypełnienie formularza lub skontaktuj się z Biurem Projektu:

Tel. 58 347-11-18

Email: biuro@nor-sta.eu

W związku z dużą otwartością projektu i usług NOR-STA na różnorodne rynki i branże, zapraszamy do kontaktu firmy i instytucje zajmujące się działalnością o różnym charakterze – nie wyłączając branż aktualnie nieobsługiwanych.

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z Biurem Projektu:

Tel: 58 347-11-18

Email: biuro@nor-sta.eu

W przypadku nieprzedłużenia umowy mogą Państwo odzyskać zawartość swojego projektu oraz dowodów (jeżeli były trzymane w naszych repozytoriach). W tym celu należy wysłać do nas maila potwierdzającego chęć odzyskania danych. Po otrzymaniu takiego komunikatu, Państwa dane zostaną przegrane na dysk DVD i wysłane na skazany adres.

Od momentu zakończenia projektu dane będą przechowywane w archiwum przez trzy miesiące. Jeżeli w tym okresie nie przedłużą Państwo umowy oraz nie wyślą komunikatu o chęci odzyskania danych, zostaną one usunięte bez możliwości odtworzenia.

Pytania techniczne

Przed rozpoczęciem pracy z demonstratorem proponujemy zapoznać się z krótkimi filmami wprowadzającymi.

Załączanie pliku (dowodu) w prosty sposób prezentuje poniższy filmik szkoleniowy Zarządzanie dowodami w usługach NOR-STA dostępny poniżej:

Podstawą usług NOR-STA jest opracowana przez zespół Information Assurance Group Politechniki Gdańskiej metodyka TRUST-IT. Jest to metodyka budowy i oceny opartych na dowodach argumentów na rzecz dowolnych stwierdzeń. Argumenty TRUST-IT stosowane są w analizie bezpieczeństwa systemów, definiowaniu pomiarów czy zarządzaniu zgodnością. Dzięki wykorzystaniu uniwersalnych argumentów TRUST-IT usługi NOR-STA mogą być zastosowane do dowolnego standardu lub zbioru wymagań. Czytaj więcej…

Usługi NOR-STA są udostępniane zgodnie z modelem SaaS (Software as a Service) przetwarzania w chmurze (ang. cloud computing). Dzięki temu, korzystanie z usług nie wymaga żadnych wstępnych inwestycji i jest realizowane według modelu używam-gdy-potrzebuję. Tworzy to szczególnie korzystne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeczytaj więcej o zasadach na jakich działają usługi NOR-STA.

W najnowszej wersji nie ma możliwości wyeksportowania i zaimportowania projektu samodzielnie. Ze względów bezpieczeństwa i niezawodności te funkcje zostały zablokowane. W tej chwili są to usługi wyłącznie na żądanie użytkownika.

Aby zamówić eksport lub import projektu należy napisać do nas email na adres wsparcie@nor-sta.eu. W przypadku eksportu, w treści wiadomości prosimy o wpisanie standardu z jakim Państwo pracują oraz określenie projektu lub projektów, których dotyczy zamówienie. Wyeksportowane dane zapisane w formacie xml zostaną wysłane na adres nadawcy maila bądź inny podany w wiadomości. W przypadku importu, do wiadomości prosimy załączyć plik z rozszerzeniem ".tct".

Tak, jak do tej pory eksportowane są wszystkie informacje, struktura i dane argumentów wraz z wyceną. Opcjonalnie możliwy jest również eksport historii zmian. Pozostałe, czyli dane dostępowe do repozytoriów, dane kont asesorów/oceniających (w przypadku wyceny) nie są eksportowane. Natomiast import projektów nie obejmuje historii zmian.

Aplikacja NOR-STA Editor została tak zaprojektowana, aby działać pod wieloma różnymi przeglądarkami internetowymi. Testy pokazały, że najbardziej komfortowa praca możliwa jest przy użyciu jednej z wymienionych przeglądarek:

Firefox 5 (i nowsze wersje)

Google Chrome

Internet Explorer 9