Spotkania

VI Spotkanie KKP w dniu 14.10.2013

Cel spotkania:

Celem Konferencji jest zapoznanie użytkowników z modelem biznesowym komercjalizacji usług NOR-STA, a także podsumowanie projektu.

Szczegóły▼

V Spotkanie KKP

18-06-2012 Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia właścicieli standardów dotyczące:

  • standardów akredytacyjnych ministerstwa zdrowia
  • standardów usług outsourcingowych
  • standardów Wspólnej Metody Oceny (CAF)

04-09-2012 Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia właścicieli standardów dotyczące standardów bezpieczeństwa stosowanych w Radzie Europy.

15-16.10.2012 Spotkanie w celu przedyskutowania punktu widzenia użytkowników standardów.

Szczegóły▼

Program spotkania można pobrać w następującym pliku:

Plan spotkania - V spotkanie KKP 15-16.10.2012.pdf

IV Spotkanie KKP w dniach 12-13.12.2011

Cel spotkania:

Wymiana doświadczeń użytkowników usług NOR-STA. Plany rozwojowe do końca 2012 r. Wizja 2013 i dalej.

Szczegóły▼

Program spotkania można pobrać w następującym pliku:

Program spotkania KKP w dniach  12.12-13.12.2011

III Spotkanie KKP w dniach 20-21.06.2011

Cel spotkania:

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom oceny Studium Przypadku I oraz przygotowanie do Studium Przypadku II.

Szczegóły▼

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy przekazać do piątku 10.06.2011r (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) do Biura projektu lub korzystając z następującego formularza.

Program spotkania można pobrać w następującym pliku:

Program spotkania KKP w dniach  20.06-21.06.2011

II Spotkanie KKP w dniach 13.12-14.12.2010

Cel spotkania:

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom wyników Etapu I Studium Przypadku I oraz dyskusja nad zakresem dalszych studiów przypadków oraz nad modelem biznesowym dotyczącym upowszechniania wyników projektu.

Szczegóły▼

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy przekazać do środy 01.12.2010r (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) do Biura projektu lub korzystając z następującego formularza.

Program spotkania można pobrać w następującym pliku:

Program spotkania KKP w dniach  13.12-14.12.2010 

I Spotkanie KKP w dniach 31.05-01.06.2010

Cel spotkania:

Celem spotkania jest poinformowanie uczestników o celach, zakresie i harmonogramie projektu NOR-STA oraz dyskusja nad zakresem studiów przypadku przewidzianych w projekcie oraz nad modelem biznesowym dotyczącym upowszechniania wyników projektu.

Szczegóły▼

Deklarację uczestnictwa w spotkaniu należy przekazać (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) do Biura projektu do piątku 28.05.2010r.

 Program spotkania można pobrać w następującym pliku:

Program spotkania KKP w dniach  31.05-01.06.2010 

Dojazd do Politechniki Gdańskiej

Dojazd do Politechniki Gdańskiej Gmach Główny (ul. G Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk):

Mapa kampusu

Dojazd do Politechniki Gdańskiej – Gmach Główny (ul.G Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) z Dworca Głównego PKP:

  • Tramwaj - linie 6,11,12 - należy wysiąść na przystanku Politechnika - cena biletów 3,00 PLN.
  • Taxi - Halo Taxi (z tel. stac. 19 666, z tel. kom. 19 197), City Plus Neptun Taxi (z tel. stac. 19 686).


Pokaż Droga do PG ETI na większej mapie