Współpraca

Aby rozpocząć współpracę z NOR-STA wypełnij formularz kontaktowy. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin i wyjaśni wszelkie wątpliwości. Wypełnienie formularza informuje nas o zainteresowaniu usługami NOR-STA, nie jest to natomiast w jakikolwiek sposób wiążące. Po kontakcie z naszym doradcą będziesz mógł rozpocząć współpracę z nami na podstawie:

Umowy o wykonanie eksperymentalnych badań wdrożeniowych –  uczestnik uzyskuje bezpłatny dostęp do usług NOR-STA oraz przystępuje do Komitetu Konsultacyjnego Projektu (KKP).

Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie eksperymentalnych badań wdrożeniowych dla sektora MED
Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie eksperymentalnych badań wdrożeniowych dla sektora CAF
Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie eksperymentalnych badań wdrożeniowych dla sektora OUT

Formularz konfiguracji usług NOR-STA wersja docx - na jego podstawie zakładane są konta dla uzytkowników

Formularz konfiguracji usług NOR-STA wersja pdf

Podpisanie umowy jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Istnieje możliwość odstąpienia od niej i zakończenia korzystania z usług NOR-STA bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Formalne nawiązywanie współpracy następuje z zachowaniem przepisów dotyczących projektów realizowanych w ramach PO IG, w szczególności dotyczących zamówień publicznych.

Komitet Konsultacyjny Projektu

Komitet Konsultacyjny Projektu (KKP) grupuje instytucje zainteresowane wynikami projektu. Za pośrednictwem KKP projekt NOR-STA utrzymuje stały kontakt z potencjalnymi użytkownikami reprezentującymi różne punkty widzenia problemu standaryzacji: właścicieli i/lub promotorów standardów, użytkowników standardów i audytorów zgodności. Partnerzy uczestniczący w eksperymentalnych wdrożeniach usług NOR-STA są rekrutowani z KKP. Uczestnictwo w KKP jest bezpłatne.

Zainteresowane instytucje nawiązują kontakt za pośrednictwem Biura Projektu. Oczekuje się, że instytucje te reprezentują jedną (lub więcej) perspektyw dotyczących standaryzacji: właściciela, użytkownika lub audytora. Przystępując do KKP zainteresowana instytucja podpisuje Umowę o współpracy. Umowa ta nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Członkowie KKP mają dostęp do zastrzeżonej części portalu projekt. Są również zapraszani na spotkania KKP, w ramach których są prezentowane najnowsze wyniki projektu oraz doświadczenia zdobyte w trakcie eksperymentalnego wdrażania usług NOR-STA.

Spotkania Komitetu Konsultacyjnego Projektu odbywają się w siedzibie Politechniki Gdańskiej. Szczegóły dotyczące terminów spotkań znajdują się w zakładce Spotkania .

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Konsultacyjnego Projektu NOR-STA

Warunki uczestnictwa w spotkaniach KKP projektu NOR-STA.